Hoe werkt het?

Moeite met bewegen? Bijvoorbeeld door een verkeerde beweging, een sportblessure of als gevolg van een ongeval of ziekte?

Wat de oorzaak ook is: u wilt graag zo snel mogelijk weer soepel en vrij kunnen bewegen. En dus wilt u naar de fysiotherapeut. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Met of zonder verwijzing

Sinds 2006 mag u zelf weten wanneer u naar de fysiotherapeut gaat. U hebt dus geen verwijsbriefje meer nodig, en kunt direct een afspraak bij ons maken. Alleen voor fysiotherapie bij chronische aandoeningen hebt u nog wel een verwijzing van (huis)arts of specialist nodig.

In sommige gevallen hebt u voor uw zorgverzekeraar een verwijzing nodig. Bijvoorbeeld als u thuis behandeld wilt worden. Kijk dit van tevoren na in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Als u bent doorverwezen door de huisarts of specialist, wisselen we geregeld informatie uit. Na afloop van de behandeling, brengen we verslag uit aan de verwijzer en geven we aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandelingen.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak bespreken we eerst uitgebreid uw klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de fysiotherapeut een aantal tests uitvoert. Op basis van het gesprek en de uitkomst van het onderzoek, stelt de fysiotherapeut een diagnose en bespreekt die met u. We bespreken de behandelmogelijkheden en stellen een behandelplan op. Vaak kunnen we al tijdens de eerste afspraak beginnen met de behandeling.

Hoe lang duurt het?

De eerste afspraak duurt ongeveer een half uur. Vervolgafspraken duren meestal een half uur tot drie kwartier.

Wat moet ik aantrekken?

Trek kleding aan waarin u zich prettig voelt en waarin u vrij kunt bewegen.

Wat moet ik meenemen?

Dit neemt u mee naar de eerste afspraak:

  • zorgverzekeringspas
  • geldig identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs)
  • eventueel: verwijsbrief
  • eventueel: relevante aanvullende medische informatie

De behandeling: maatwerk

Hoe uw behandeling eruitziet en hoe vaak u behandeld moet worden, hangt af van de aard en ernst van uw klachten. Maar ook andere factoren spelen rol. Hoe reageert uw lichaam op de behandeling? Hebt u werk of hobby’s die uw beweging of houding beïnvloeden? Ieder mens en elke klacht is anders, en dus is ook elk behandelplan anders. Want alleen met een behandeling die past bij u en uw lichaam kunnen we ons doel bereiken: u zo snel en zo goed mogelijk weer laten bewegen.

Bewegingstherapie

Een behandelmethode die vaak wordt gebruikt bij fysiotherapie, is bewegings- of oefentherapie. Problemen en klachten worden aangepakt door het doen van oefeningen die mobiliteit, kracht en houding verbeteren. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt u hierbij. Om zo snel mogelijk te herstellen, oefent u vaak ook thuis.

Massage

De fysiotherapeut gebruikt massage om de bloedsomloop te bevorderen, spierspanning te verminderen en pijn te verlichten. Massage helpt uw klachten te verminderen en bevordert een goed herstel.

Zorgverzekering en vergoeding

Wij hebben contracten met alle grote Nederlandse zorgverzekeraars. Wordt uw behandeling vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering? Dan sturen wij de rekening direct naar uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van uw leeftijd, aandoening en de manier waarop u verzekerd bent.

Basisverzekering

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen worden vergoed als u jonger bent dan 18 of als u last hebt van urine-incontinentie. Ook als u behandeld wordt voor een aandoening die op de lijst van chronische aandoeningen staat, wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen moet u wel zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering hebt die deze kosten vergoedt.

Houd er bij vergoeding uit de basisverzekering wel rekening mee dat u ieder jaar eerst uw eigen risico moet betalen.

Aanvullende verzekering

In andere gevallen betaalt u de kosten voor fysiotherapie zelf. U kunt ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten. Afhankelijk van het pakket dat u kiest, wordt uw behandeling dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Het is niet altijd voordeliger om een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten. Op de website van De Fysiotherapeut leest u meer over aanvullende verzekeringen. Ook vindt u er enkele praktijkvoorbeelden.

Weten wat een consult of behandeling bij ons kost? Bekijk onze tarieven.