Kinderfysiotherapie

Ieder kind lekker in z’n vel!

Kinderen groeien spelenderwijs op. Door te lopen, tekenen, spelen en sporten ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Als een kind houterig beweegt, bang is om mee te doen met de gymles of moeite heeft met knippen en schrijven, kan dat betekenen dat de motorische ontwikkeling wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie richt zich op de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met een afwijkende of achterblijvende motorische of zintuigelijke ontwikkeling. Door het doen van oefeningen worden kinderen geholpen bij het aanleren van motorische vaardigheden, waardoor ze weer goed kunnen meedoen met hun omgeving. Kinderen met minder mogelijkheden leren hoe ze daarmee kunnen omgaan zodat ze toch zo goed mogelijk functioneren. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met de invloed van leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren op het bewegingsgedrag en speelt hierop in. Als ouder bent u nauw betrokken bij de behandeling. U krijgt uitleg en advies over de aandoening en hoe u uw kind kunt ondersteunen bij het aanpakken van zijn of haar motorische problemen. Voor een zo volledig mogelijk beeld van het motorische niveau en de ontwikkeling van het kind, werkt de kinderfysiotherapeut samen met leerkrachten, huisartsen, logopedisten en andere specialisten. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Als u of iemand in uw omgeving iets opvalt in de motorische ontwikkeling van uw kind, kan de huisarts u doorverwijzen naar de kinderfysiotherapeut. U kunt ook direct contact met ons opnemen als u zich zorgen maakt over de motoriek of houding van uw kind. Sinds 2006 kunt u zonder verwijsbriefje naar de (kinder)fysiotherapeut.

Klachten of aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie kan helpen:

Problemen met fijne of grove motoriek

 • Duidelijke vertraging in het bereiken van de mijlpalen van de motorische ontwikkeling, zoals het zitten, kruipen, lopen
 • Lage spierspanning; slap en zwaar aanvoelen
 • Grote bewegingsonrust; moeite met stilzitten, friemelen
 • Moeite met traplopen, veters strikken, tandenpoetsen, met bestek eten
 • Bewegingen ogen ‘houterig’
 • Onhandigheid: dingen laten vallen of omstoten
 • Zichzelf vaak stoten
 • Regelmatig struikelen of vallen
 • Slecht handschrift
 • Moeite met knippen en andere fijnmotorische taken
 • Niet mee kunnen komen met spelen op straat of op het schoolplein
 • Niet mee kunnen komen met het sporten in de gymles of de sportvereniging
 • Slecht evenwicht
 • Moeite met geluid of aanraking

Problemen met houding

 • holle of bolle rug
 • x-benen, y-benen
 • platvoeten
 • zwakke enkels
 • niet-structurele scoliose (scheve rug als gevolg beenlengteverschil)
 • structurele scoliose (scheve rug door aangeboren wervelafwijking of door onbalans in de spierspanning door bijvoorbeeld een spierziekte of open ruggetje)
 • afwijkingen als gevolg van een spierziekte

Aandoeningen

 • overgewicht door te weinig beweging
 • overbeweeglijke gewrichten (hypermobiliteit)
 • jeugdreuma
 • luchtwegproblemen (astma, taaislijmziekte)
 • hersenbeschadigingen
 • syndroom van Down

Speciaal onderwijs

Onze praktijk is verbonden aan het speciaal onderwijs in Leeuwarden. We geven motorische training aan kinderen met een achterstand of stoornis in de motorische ontwikkeling. Hierbij werken we samen met andere disciplines op school. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met schoolartsen, logopedisten en leerkrachten.

Lees ook: Hoe werkt het? voor meer informatie over de eerste afspraak en het intakegesprek. Of neem contact met ons op: we beantwoorden uw vragen graag.